Added to cart

Sign in

Forgot your password?

Create new account

EN

EASA: Revolúcia v riadení bezpilotných lietadiel - dronov

EASA: Revolúcia v riadení bezpilotných lietadiel - dronov

EASA: Revolúcia v riadení bezpilotných lietadiel - dronov

Rozvoj bezpilotných lietadiel, známych aj ako drony, za posledné roky výrazne vzrástol. Tento rast priniesol množstvo nových výziev a príležitostí v oblasti bezpečnosti, regulácie a integrácie dronov do civilného vzdušného priestoru. S cieľom zabezpečiť bezpečné a efektívne prevádzkovanie dronov na území Európskej únie, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) pripravila komplexnú legislatívu, ktorá rieši tieto aspekty. Tento článok sa zameriava na ciele tejto legislatívy, jej hlavné prvky a výhody, ale aj na výzvy, ktorým čelí.

 

Ciele Európskej legislatívy EASA pre drony

Legislatíva EASA pre drony má niekoľko hlavných cieľov. Prvým z nich je eliminácia rozdielov medzi jednotlivými krajinami v oblasti riadenia dronov. Vytvorením jednotných noriem a predpisov pre drony na celom území EÚ sa zabezpečí harmonizácia pravidiel a eliminácia byrokracie pri prekračovaní hraníc. Týmto sa uľahčí rozvoj trhu s dronmi a posilní sa ich ekonomický potenciál.

Druhým cieľom je zabezpečenie bezpečnosti a ochrany občanov. Legislatíva stanovuje prísne bezpečnostné predpisy, ktoré sa týkajú vzdialenosti od ostatných lietadiel, obmedzenia výšky a povinnosti letieť vo viditeľnej vzdialenosti. Tým sa minimalizuje riziko kolízií a zranení pri letení dronov. Zároveň sa kládol dôraz na ochranu súkromia občanov, najmä v súvislosti s používaním kamier a zbieraním osobných údajov.

Tretím cieľom je podpora inovácií v oblasti bezpilotných lietadiel a vývoj nových technológií. Legislatíva EASA poskytuje prostredie, v ktorom môžu výrobcovia a prevádzkovatelia dronov inovovať a testovať nové funkcie a možnosti. Tým sa podporuje technologický pokrok a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v tejto oblasti.

 

Hlavné prvky legislatívy EASA pre drony

Legislatíva EASA pre drony, ktorá nadobudla platnosť v roku 2021, obsahuje niekoľko dôležitých prvkov, ktoré majú vplyv na prevádzkovateľov dronov a majiteľov týchto zariadení.

Certifikácia: Pre niektoré drony je potrebné získať certifikát od príslušných orgánov. Tento certifikát je nevyhnutný pre drony používané v komerčných alebo náročných aplikáciách. Certifikácia zabezpečuje overenie bezpečnosti a spoľahlivosti dronov.

Registrácia a identifikácia: Majitelia dronov musia zaregistrovať svoje zariadenia a získať identifikačné číslo. Toto číslo musí byť umiestnené na drone tak, aby bolo viditeľné. Registrácia a identifikácia zabezpečuje sledovateľnosť dronov a umožňuje prípadnú identifikáciu majiteľov v prípade porušenia pravidiel.

Klasifikácia dronov: Legislatíva rozdeľuje drony do troch kategórií: Open, Specifické a Certifikované. Každá kategória má svoje vlastné predpisy a obmedzenia. Výber kategórie závisí od hmotnosti, výkonu a účelu dronu.

 

Hlavná kategóriaSubkategóriaPopis
Kategória "Open"A1Drony v subkategórii A1 patria do tejto kategórie, ak majú hmotnosť menej než 250 gramov. Sú vhodné na vnútorné použitie a lety v oblastiach s nízkym rizikom. Prevádzkovatelia musia dodržiavať jednoduché bezpečnostné predpisy.
 A2Subkategória A2 zahŕňa drony s hmotnosťou do 4 kg. Tieto drony môžu lietať vo vzdialenosti 30 metrov od nezapojených osôb a sú vhodné na mierna náročné aplikácie. Prevádzkovatelia musia absolvovať online školenie a registráciu svojich dronov.
 A3Drony v subkategórii A3 majú hmotnosť do 25 kg a môžu byť používané vo vzdialenosti 150 metrov od nezapojených osôb. Prevádzkovatelia musia absolvovať školenie a dodržiavať prísnejšie bezpečnostné predpisy. Táto subkategória je určená na použitie mimo obývané oblasti.
Kategória "Specific" Kategória "Specific" je určená pre drony, ktoré vykonávajú špecifické úlohy, ako je komerčné použitie, presné mapovanie, geodetické merania, letecká fotografia, inspekcie, alebo iné špecializované úlohy, ktoré nie sú pokryté kategóriou "Open".Prevádzkovatelia dronov v tejto kategórii musia získať povolenie od príslušných orgánov, ktoré berú do úvahy konkrétnu úlohu, pre ktorú je dron používaný. Prevádzkovatelia musia absolvovať príslušné školenie a splniť špecifické požiadavky na bezpečnosť a kvalifikáciu podľa svojich aplikácií.
   
Kategória "Certified" Drony v kategórii "Certified" sú určené pre profesionálne účely a vykonávajú náročné úlohy, ako je letecká fotografia a videografia, geodetické merania, inspekcie komplexných štruktúr (napr. mosty, elektrárne) a podobné profesionálne aplikácie, kde je vyžadovaná vysoká spoľahlivosť a presnosť. Pre prevádzkovanie dronov v kategórii "Certified" je vyžadovaný certifikát od príslušných leteckých orgánov alebo inštitúcií, ktoré vyhodnocujú ich schopnosť plniť špecifické technické štandardy a bezpečnostné požiadavky. Prevádzkovatelia týchto dronov musia mať vyškolený personál, ktorý je kvalifikovaný na riadenie a údržbu týchto komplexných zariadení.
   

 

Výhody a výzvy legislatívy EASA pre drony

Legislatíva EASA pre drony prináša množstvo výhod a prínosov. Zvýšená bezpečnosť vzdušného priestoru je jednou z najvýznamnejších výhod. Prísne bezpečnostné predpisy minimalizujú riziko kolízií a nehôd pri letení dronov. Jednotné normy a predpisy pre celú EÚ zabezpečujú harmonizáciu pravidiel a elimináciu byrokracie pri prekračovaní hraníc. Tým sa uľahčuje rozvoj trhu s dronmi a posilňuje sa ich ekonomický potenciál.

Napriek týmto výhodám, legislatíva EASA pre drony čelí aj niekoľkým výzvam. Jednou z nich je nutnosť informovať a vzdelávať majiteľov dronov o nových pravidlách a predpisoch. Je dôležité, aby majitelia dronov mali dostatočné informácie a pochopenie týchto pravidiel, aby sa minimalizovalo riziko porušenia predpisov a nehôd. Okrem toho je potrebné zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá dôsledne dodržiavali a aby sa sankcie uložené za ich porušenie uplatňovali.

 

Európska legislatíva EASA pre drony predstavuje kľúčový krok v regulácii a riadení bezpilotných lietadiel v rámci Európskej únie. Zabezpečuje bezpečnosť vzdušného priestoru, podporuje inovácie a vytvára jednotné normy pre celý kontinent. Je dôležité, aby sa tieto pravidlá riadili a dodržiavali, aby sa zabezpečilo bezpečné a zodpovedné používanie dronov v rámci EÚ. Táto legislatíva otvára dvere novým možnostiam v oblasti bezpilotných lietadiel a je dôležitým krokom smerom k budúcnosti letectva v Európe.

We send packages
on the day of the order

DJI warranty
service

Store
in Bratislava

Visa, Mastercard, ApplePay

Express Courier, Courier,
Pick-Up Point

Cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Your cookies settings

Here you can enable cookies according to your own preferences.You can change those settings any time in the future by clicking 'Cookie settings' link in our website's footer.

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

These cookies are used by advertising and social networks, including Google, to transmit personal data and personalise ads to make them interesting to you.