Added to cart

Sign in

Forgot your password?

Create new account

EN

Course Photogrammetry

Price on request
preorder
1 - 4 weeks

Brand: Xtm

Notify me

Enter your e-mail and we will let you know when the product is in stock

Description

Kurz fotogrametrie s dronom
Presnosť merania, významná úspora času a rozsah možností využitia nazbieraných dát. To je sú hlavné výhody využitia multirotorových a fixed-wing bezpilotných prostriedkov geodetmi, architektmi, 3D grafikmi, poľnohospodármi či lesníkmi.

51 hodín lekcií dronovej fotogrametrie
Pozrieme sa na základnú teóriu, ukážeme si ako prebieha zber dát a ich následné spracovanie. V nadväzujúcich kurzoch tieto dáta skombinujeme napríklad s laserovým skenovaním, či využijeme pri zisťovaní stavu poľnohospodárskych plodín.

Budúci profesionálny fotogrameter sa môže tešiť na:
5 samostatných modulov
Pre laikov je určených 5 na seba nadväzujúcich kurzov, ostrieľaný profesionál si vyberie konkrétny modul pre prehĺbenie zručností.

Interaktívny prístup
Na kurz si môžete priniesť vlastný notebook a dron, dáta získate a spracujete spolu s lektorom. Celý postup od nás dostanete aj v podobe skrípt, aby ste po kurze na nič nezabudli.

Lektor so 6 rokmi skúseností
Jakub Vanko je vyštudovaný geodet a fotogrameter. Vedie geodetickú spoločnosť, spolupracuje pri vývoji fotogrametrického softvéru a školí budúcich dronových profíkov.

Moderná letecká fotogrametria pozostáva z 2 častí:

1. Zber dát
S možnosťami dnešnej techniky to nie je žiadna “raketová veda”. Budete k tomu potrebovať dron s kvalitnejšou optikou, vhodný je napríklad Phantom 4 od firmy DJI a aplikáciu na tvorbu letových plánov, napríklad PIX4D mapper.

2. Spracovanie dát
K nazbieraným dátam vytvoríte pridanú hodnotu vďaka softvérovým nástrojom. Najlepšie výsledky dosiahnete s RealityCapture, Agisoft Metashape Pro či Pix4Dmapper. Prvý z nich zastrešuje spolu s teóriou, praktickým lietaním a dohľadom nad celým kurzom Jakub Vanko, pre školenie Agisoftu a Pix4D využívame externých školiteľov.

 

ŠKOLENIE LETECKEJ FOTOGRAMETRIE

Doplnkový modul:

Modul č. 1 Základy geodézie pre leteckú fotogrametriu
Rozsah: 3 hodiny, Cena: 120 €
Modul je určený pre ľudí bez geodetického vzdelania pre objasnenie si terminológie a pojmov pre úspešnú leteckú fotogrametriu.
Referenčné systémy:
• Súradnicové systémy (geografické systémy, projekčné systémy);
• Výškové systémy (elipsoidické výšky, fyzikálne výšky);
• Referenčné systémy platné na území Slovenskej republiky;
• Transformačná služba.
Globálne navigačné satelitné systémy:
• Stručný princíp GNSS;
• Prehlaď GNSS systémov;
• Metódy merania;
• Služba SK-POS.

Základný modul:

Modul č. 2 Základné školenie leteckej fotogrametrie
Rozsah: 20 hodín, Cena: 840 €
Teória:
• Stručná teória fotogrametrie;
• Požiadavky a predpoklady pre úspešný fotogrametrický projekt;
• Potrebné vybavenie;
• Nastavenie kamery (ISO, clona, expozičný čas a ich vplyv na fotogrametriu);
• Postupy snímkovania;
• Najčastejšie chyby pri fotogrametrii;
• Teoretická príprava na let, plánovanie letu v plánovacích softvéroch (DroneDeploy, Pix4d Capture, MapsMadeEasy, DJI Pilot, DJI Ground Station Pro, Dronelink);
• Teória spracovania.

Prax:
• Zoznámenie sa s meracou technikou;
• Rekognoskácia terénu, hľadanie prekážok, plánovanie letu;
• Určenie a rozmiestnenie vlícovacích bodov;
• Vykonanie letu;
• Výnimočné situácie (slabý internetový signál pre korekcie GNSS RTN meranie, núdzové prerušenie letu a podobne).

Spracovanie:
• Agisoft Metashape Pro; 
• RealityCapture;
• Pix4d Mapper;
• Predstavenie cloudových alternatív k desktopovým softvérom.

 Pokročilé moduly:

Modul č. 3 Pokročilé spracovanie fotogrametrie
Rozsah: 4 hodiny, Cena: 240 €
Modul je určený pre geodetov a kartografov, ktorí používajú fotogrametriu pre výpočty a analýzy.
• Meranie plôch a objemov;
• Klasifikácia mračna bodov;
• Tvorba digitálneho modelu povrchu a digitálneho modelu reliéfu;
• Tvorba vrstevníc;
• Tvorba a editovanie ortofoto snímok;
• Vektorizácia dát;
• Spracovanie v Metashape Pro;
• Spracovanie v Pix4d;
• Spracovanie v RealityCapture.

Modul č. 4 Kombinácia leteckej fotogrametrie, pozemnej fotogrametrie a laserového skenovania
Rozsah: 12 hodín, Cena: 600 €
Modul je vhodný pre architektov, 3D grafikov, geodetov a ďalších, ktorí chcú vytvárať digitálne kópie stavieb alebo iných objektov s vysokým rozlíšením.
• Naplánovanie zberu dát;
• Zoznámenie sa s vybavením;
• Fotenie a skenovanie objektu;
• Spracovanie v RealityCapture;
• Tvorba rezov a pohľadov na skenovaný objekt;
• Tvorba renderov a animácií z naskenovaného objektu.

Modul č. 5 Fotogrametria pre poľnohospodárov
Rozsah: 12 hodín. Cena: 600 €
Modul je určený pre poľnohospodárov, ktorí chcú využívať fotogrametriu pre monitorovanie zdravia poľnohospodárskych plodín.
• Stručná teória monitorovania zdravia pomocou fotogrametrie;
• Vegetačné indexy;
• Naplánovanie zberu dát;
• Zoznámenie sa s vybavením;
• Snímkovanie záujmového územia;
• Spracovanie v Pix4d, Metashape Pro a v cloudovej službe DroneDeploy.

V prípade účasti výhradne na pokročilom module (moduloch) bez predchádzajúcich skúseností odporúčame zúčastniť sa najprv základného modulu. Ukážkový zber dát bude prebiehať pomocou dronu Matrice 200 V2, pre modul č. 5 prebehne ukážkový zber dát pomocou dronu Phantom 4 PRO. Pre každý modul dostane účastník na mieru vytvorené „skriptá“.

Uvedené ceny sú za osobu a modul.

We send packages
on the day of the order

DJI warranty
service

Store
in Bratislava

Visa, Mastercard, ApplePay

Express Courier, Courier,
Pick-Up Point

Rent goods

Načíst

Cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Your cookies settings

Here you can enable cookies according to your own preferences.You can change those settings any time in the future by clicking 'Cookie settings' link in our website's footer.

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

These cookies are used by advertising and social networks, including Google, to transmit personal data and personalise ads to make them interesting to you.