Added to cart

Sign in

Forgot your password?

Create new account

EN

Spracovanie osobných údajov

 1. Údaje ktoré spracovávame a na aké účely.

Primárne sú spracované osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registácii na stránke Xtreme.sk a osobné údaje súvisiace s vytvorením objednávky, zadania reklamácie, servisu. Tieto údaje zahrňujú najmä: e-mailovú adresu, meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, názov firmy, IČO, IČDPH, podpis.

Pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru navyše spracovávame: dátum narodenia, rodné číslo, číslo účtu, banku ktorú klient primárne využíva a pod., ako aj údaje potrebné na posúdenie schopnosti splácať a iné údaje, ktoré sú obsahom návrhu zmluvy medzi bankou a klientom a jej príloh. Pre overenie totožnosti aj Občiansky preukaz (ďalej len "OP") alebo Cestovný pas(ďalej len "CP").

Pri vyzdvihnutí objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu (prípadne bankovým prevodom), pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplácaní dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu OP alebo CP, a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niekterého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnúť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

V prípade reklamácie tovaru v nadobúdacej hodnote viac ako 600 Eur si vyhradzujeme právo vyhotoviť video záznam z preberania a odovzdávania produktu, rovnako aj fotografický záznam a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Tento záznam bude archivovaný po dobu 3 rokov. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maili, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach www.xtreme.sk. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu využívame len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk a Heureka.cz tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.


2. Kto má prístup k údajom?

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané Xtreme.sk a jej zamestnancami. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Xtreme.sk.
Xtreme.sk ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre Xtreme.sk na účely a spôsobom, ktoré Xtreme.sk stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb.

Medzi spracovateľa, ktoré Xtreme.sk využíva, patria:
Packeta Slovakia s. r. o., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o. (prepravné spoločnosti)
superfaktura.sk, s.r.o.  intervia s.r.o. (fakturacia, účtovníctvo)
DJI GMBH (servis)
Všeobecná úverová banka, a.s. (úver Quatro)
Heureka Shopping s.r.o (služba “overené zákaníkmi”)

3. Doba spracovávania údajov. 

Xtreme.sk spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona Xtreme.sk následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

4. Vaše práva.

Prístup k údajom. Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. 

Opravu osobných údajov. Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.
Výmaz osobných údajov. V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť Xtreme.sk má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.
Právo na obmedzenie spracovania. Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať. 
Právo na prenositeľnosť údajov. Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie. Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti? 
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať. 


5. Bezpečnosť.

Xtreme.sk dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Xtreme.sk kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Xtreme.sk pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

6. Kontakt.

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na Xtreme.sk emailom na adresu info@xtreme.sk.

 

Zásady používání soborů cookie

Na našich webových stránkách využíváme různé technologie, abychom mohli zlepšit Vaši zkušenost s jejich používáním. K nim patří zpracování údajů, které je technicky nutné k fungování webových stránek a jejich funkcionalit, stejně jako další technologie sloužící k pohodlnému nastavení webových stránek, k vytváření anonymních statistik nebo pro inzerci personalizovaných (reklamních) obsahů.

V patičce webu pod tlačítkem "Nastavení cookies" se můžete kdykoliv svobodně rozhodnout, které typy užití chcete povolit.

jménoposkytovatelúčelvypršenítyp
cookie-bare-shopZvolení souhlasů s ukládáním cookies2 rokyNezbytné
infopanel-hidee-shopNastavuje schování informačního paneluBez omezeníNezbytné
cat_showe-shopNastavuje styl zobrazení produktů v sekci30 dnůNezbytné
filter_onpagee-shopNastavuje počet produktů na stránce30 dnůNezbytné
web_versione-shopNastavuje preferenci pro desktopovou verzi na mobiluDo zavření prohlížečeNezbytné
last_visitede-shopUkládá naposled prohlížené produkty30 dnůPreferenční
remembere-shopZapamatování přihlášení uživatele1 rokNezbytné
cartIDe-shopUkládání zboží vloženého do košíku1 rokNezbytné
PHPSESSIDe-shopDočasné úložiště dat nezbytných pro použití webuDo zavření prohlížečeNezbytné

We send packages
on the day of the order

DJI warranty
service

Store
in Bratislava

Visa, Mastercard, ApplePay

Express Courier, Courier,
Pick-Up Point

Cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Your cookies settings

Here you can enable cookies according to your own preferences.You can change those settings any time in the future by clicking 'Cookie settings' link in our website's footer.

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

These cookies are used by advertising and social networks, including Google, to transmit personal data and personalise ads to make them interesting to you.